POJAZD NIENORMATYWNY

Pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi z ładunkiem lub bez, przekraczają dopuszczalne normy określone dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Do tego typu pojazdów zalicza się również pojazd o wymiarach lub rzeczywistej masie całkowitej z ładunkiem lub bez niego, większych od dopuszczalnych ustanowionych we wspomnianych przepisach.